Ош аймактык медициналык колледжинин эмгек жамааты жана студенттери санитардык абалды жана тартипти камсыз кылуу максатында ишебмилик откорушту.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 6-сентябрындагы ПЖ 305 Жарлыгына ылайык, Улуттук тазалык куну, 2022- жылдын 8- октябрында Ош аймактык медициналык колледжинин эмгек жамааты жана студенттери санитардык абалды жана тартипти камсыз кылуу максатында ишебмилик откорушту.